Thaimicrotron.com : Home
 
Speaker & Buzzer
   
 
ลำโพงขนาดเล็กที่ใช้ต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์
   
       
ลำโพงแบบ Magnetic-diaphragm ขนาดเล็ก    
  - ให้เสียงดัง แต่มีความต้านทานต่ำ ต้องมีทรานซิสเตอร์ช่วยขับอีกทีหนึ่ง
   
       
 
   
 
แบบ diaphragm โลหะ
   
       
 
   
 
ข้างในประกอบด้วย diaphragm, ขดลวด, และแม่เหล็กถาวร
   
       
  - ลำโพงแบบนี้จะมีขนาดเล็ก ให้ระดับเสียงสูงได้ดี แต่ระดับเสียงต่ำไม่ค่อยดีนัก    
       
 
   
 
แบบ diaphragm พลาสติค
   
  - ลำโพงแบบนี้จะให้ระดับเสียงต่ำได้ดีขึ้น    
       
 
   
       
ลำโพงแบบเปียโซ (Piezo)    
  - มีความต้านทานสูงสามารถต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง    
  - แผ่นลำโพงแบบเปียโซ มีคุณสมบัติเมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าจะทำให้เกิดการบิดงอไปมาทำให้เกิดเสียงขึ้น    
  - คุณสมบัติของเสียงขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่น Piezo และกล่องกำทอน (resonance box)    
       
 
   
 
แผ่น diaphragm ของลำโพงแบบเปียโซ
   
       
 
   
 
ลำโพงแบบเปียโซเมื่ออยู่ในกล่องกำทอน (resonance box)
   
       
 
   
 
ลำโพงแบบเปียโซเมื่ออยู่ในกล่องกำทอน (resonance box) อีกลักษณะหนึ่ง
   
 
   
  บัซเซอร์ (Buzzer )    
  - คือลำโพงแบบแม่เหล็กหรือ แบบเปียโซที่มีวงจรกำเนิดความถี่ (oscillator ) อยู่ภายในตัว    
  เมื่อป้อนแรงดันสามารถกำเนิดเสียงได้ด้วยตัวเอง แต่ไม่สามารถเปลี่ยนความถี่ของเสียงได้    
       
 
   
 
Buzzer แบบ diaphragm -แม่เหล็ก
   
       
 
   
 
Buzzer แบบ diaphragm -Peizo