Adobe Acrobat Print out
 
 
Thaimicrotron.com : Home
 
     
  ไฟล์ Adobe Acrobat เวลาพิมพ์ ให้ตรวจสอบขนาดก่อนนำไปทำ PCB  
  เพราะส่วนมากจะกำหนด Page Scaling เป็น Reduce to Printer Margins ทำให้มีขนาดเล็กกว่าปกติ  
  ต้องเปลี่ยน Page Scaling เป็น None ดังรูปครับ  
     
 
     
   
 
การ setup ไฟล์ Adobe Acrobat ก่อนพิมพ์
 
 
     
     
  หรืออาจตรวจสอบขนาด ด้วย IC หรือ ไม้โปร  
 
       
 
 
 
ทดสอบด้วย IC
ทดสอบด้วยไม้โปร วัดด้วย scale TENTHS
 
 
     
  หากขนาดไม่ตรง ให้ดูที่การ setup ใหม่  
     
 
SMITDH EMSOMBAT
 
 
ศมิทธิ์ เอมสมบัติ