Thai microtron community

Electronic Knowledge Base => Chip Programmer => Topic started by: nataza on March 20, 2011, 03:41:40 PMTitle: โปรแกรมโดยไม่ต้องจ่ายไฟทำอย่างไรครับ
Post by: nataza on March 20, 2011, 03:41:40 PM
ผมทำหุ่นยนต์ไว้อบรมครับ ปัญหาตอนอบรมคือ  แบตเตอรี่หมดเร็วมาก  ผมจึงแก้ไขโดยให้ใช้แหล่งจ่ายไฟ ต่อสายยาวๆ กับหุ่น แล้วเปลี่ยนกันใช้งาน
   แต่ก็ติดปัญหาตอนโปรแกรมครับ ต้องใช้แรงดันจากบอร์ดTraget   ก็ยังต้องอาศัยแรงดันจากแหล่งจ่ายไฟอยู่ดี

แต่ผมอยากทราบวิธีแก้ไข ให้สามารถโปรแกรมได้โดยใช้แรงดันจาก USB
อ่านจากกระทู้แล้วส่วนหนึ่ง  คำถาม
1. ช่วงนี้ตรวจสอบแรงดันผิดพลาด หมายถึงแรงดันกี่โวล์ท 
2. traget board  กินกระแสไม่มาก  ผมโปรแกรมโดยใช้ไฟจาก USB ได้เป็นบางครั้งเท่านั้นครับ
ต้องปรับปรุงวงจรตรงไหนบ้างครับ
3. ตรงส่วน Q1 หรือเปล่าครับ  ที่ต้องแก้ไข


Title: Re: โปรแกรมโดยไม่ต้องจ่ายไฟทำอย่างไรครับ
Post by: smitdh on March 21, 2011, 12:13:02 AM
- คุณ nataza ใช้ตัวโปรแกรมรุ่นไหนครับ รุ่นเดียวกับของเวป thaimicrotron หรือเปล่า หรือว่าเป็นรุ่นที่ซื้อมา
- เหตุที่ตัวโปรแกรมแจ้งว่า
 PICkit2 VPP voltage level error  แรงดัน VPP น้อยกว่า 11.8V
 PicKit2 VDD voltage level error  แรงดัน VDD น้อยกว่า 4.7V (กรณีตั้งไว้ที่ 5V)

(http://www.thaimicrotron.com/PROPIC/USB1/Graph/DemoTestBoard1.jpg)
กรณีที่ target board มีภาคจ่ายไฟในตัวเอง เมื่อ regulator (เช่น 7805) ไม่ได้ถูกจ่ายไฟ แรงดัน VDD ของ PicKit2 จะย้อนผ่าน regulator (ทำให้ regulator ร้อนและอาจทำให้เสียหายได้ เมื่อต่อทิ้งไว้นานๆ)ไปยังภาค rectify ไปยังคอนเดนเซอร์ และอุปกรณ์ตัวอื่นๆ ทำให้แรงกันตก (ถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆ) ดังนั้นในกรณีนี้จะต้องใช้ภาคจ่ายไฟภายนอกเท่านั้นครับ เพราะ PicKit2 ออกแบบมาสำหรับโปแกรมเท่านั้น ไม่ได้เพื่อสำหรับอุปกรณ์ที่พ่วงมาด้วย และไม่สามารถแก้ไขในส่วนนี้ได้
 
การออกแบบ target board ที่มี ICD2 จึงต้องออกแบบมาช่วยเหลือในส่วนนี้ เช่นมีสวิทช์ ตัดแหล่งจ่ายไฟในส่วน regulator ออกขณะโปรแกรม
และไดโอดต่อไว้ที่ขา MCLR เมื่อไม่ให้เกิด PICkit2 VPP voltage level error
(http://www.thaimicrotron.com/PROPIC/USB1/Graph/DEVBOARD2.png)
แต่ถ้าใน target board มีคอนเดนเซอร์ ขนาดใหญ่ๆ หรืออุปกรณ์ที่ดึงกระแสสูง ถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆ ก็จะใช้ไฟจาก VDD ของ PicKit2 ไม่ได้ครับ

จากคำถาม
ผมทำหุ่นยนต์ไว้อบรมครับ ปัญหาตอนอบรมคือ  แบตเตอรี่หมดเร็วมาก  ผมจึงแก้ไขโดยให้ใช้แหล่งจ่ายไฟ ต่อสายยาวๆ กับหุ่น แล้วเปลี่ยนกันใช้งาน
- ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟ ต่อสายยาวๆ แล้วใช้ไม่ได้หรือครับ
- แบตเตอรี่ เป็นชนิดใด ต่ออย่างไรมีไดโอดป้องกันการชาร์จหรือไม่
Title: Re: โปรแกรมโดยไม่ต้องจ่ายไฟทำอย่างไรครับ
Post by: nataza on March 22, 2011, 12:19:33 AM
ผมใช้วงจรในเวป thaimicrotron ครับ

หุ่นยนต์ที่ใช้ออกแบบเอง  ตอนอบรมไม่ใช่แบตเตอรี่(เพราะหมดเร็ว)   เวลาวิ่ง ผมให้ต่อสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟครับ  ก็ทำงานได้ดี

แต่ปัญหามันอยู่ที่   ตอนนักเรียนเอากลับไปโปรแกรมที่โต๊ะ  ต้องถอดสายแหล่งจ่ายไฟออก แล้วโปรแกรมโดยไม่มีแหล่งจ่ายไฟ
ก็จะเกิดปัญหาโปรแกรมไม่ได้

ตามคู่มือของ Microchip  บอกว่ากระแสอยู่ในช่วง 25-100 mA
ผมจึงอยากหาวิธีให้วงจร Pickit2 สามารถจ่ายกระแสได้มากกว่านี้  เพื่อรักษาระดับแรงดันตามที่คุณ admin ได้ว่ามาครับ
Title: Re: โปรแกรมโดยไม่ต้องจ่ายไฟทำอย่างไรครับ
Post by: smitdh on March 22, 2011, 01:03:31 AM
แล้วตกลงเครื่องโปรแกรมฟ้องว่าอะไรครับ
PICkit2 VPP voltage level error หรือ
PicKit2 VDD voltage level error

target board ไม่ได้ต่อแบตเตอรี่ แต่ต่อสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟแทน อันนี้ก็ตัดเรื่อง VDD มาชาร์จแบตฯ ทำให้ไฟตกไป
แหล่งจ่ายไฟที่คุณจ่ายให้บอร์ดตอนวิ่งใช้กี่โวลต์ครับ 5V หรือเปล่า หรือว่าสูงกว่านั้นแล้วบน target board มี regulator

ที่ Menu อาจจะลองเลือก Tools/Target VDD source/Fource PICKit2 เพิ่อให้ PICKit2 พยายามจ่ายไฟให้ target board
หรือ tick (http://www.thaimicrotron.com/PROPIC/USB1/Graph/PICKIT2/OnCheckBoxChk.gif) VDD PICKit2 ให้ On ก่อนเสียบสาย ICD2 เข้ากับ target board